* Poliklinik muayenesi

* Küçük cerrahi müdahale

* Tek hekim raporu

* İzlemler (bebek,çocuk,,gebe ve 15-49 yaş kadın)

* Lohusa İzlemi

* Ev ziyareti

* Bağışıklama faaliyetleri

* Aile planlaması hizmetleri